خبر خوش پولی برای بازنشستگان تامین اجتماعی

روز جدید :

مابه التفاوت مستمری بگیران فروردین ماه پرداخت شده است

سید مرتضی حسینی از تکمیل فرآیند پرداخت مابه التفاوت فروردین ماه تمامی مستمری بگیران این سازمان خبر داد.

وی افزود: پس از ابلاغ قبلی زمان پرداخت مابه التفاوت حقوق به مستمری بگیران عزیز این سازمان، روند پرداخت مابه التفاوت فروردین ماه طبق لیست اعلام شده و با رقم 13 هزار میلیارد تومان برای بیش از 4 میلیون نفر به طور کامل تکمیل شده است.

بر اساس این گزارش، پیش از این حقوق اردیبهشت و خردادماه سازمان تامین اجتماعی مطابق با افزایش سنواتی واریز و مقرر شد مابه التفاوت فروردین ماه بلافاصله پس از تکمیل حقوق خردادماه به حساب مستمری بگیران افتخاری این سازمان واریز شود. فرآیند پرداخت و این فرآیند امروز پنجشنبه به پایان رسید.