خبر فوری برای اعلام حداقل افزایش مستمری های تامین اجتماعی در سال 1401 + افزایش مستمری و مستمری هزینه های اضافی برای مستمری بگیران

خبر فوری برای اعلام حداقل افزایش مستمری های تامین اجتماعی در سال 1401 + افزایش مستمری و مستمری هزینه های اضافی برای مستمری بگیران

روز جدیدطی بخشنامه ای افزایش مستمری ها و مزایای تکمیلی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 برای اجرا به واحدهای اجرایی تامین اجتماعی ابلاغ شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشنامه افزایش مستمری و مزایای تکمیلی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 را برای اجرای واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به موجب بخشنامه رئیس کل سازمان تامین اجتماعی، در اجرای مواد (96) و (111) قانون تامین اجتماعی و در رابطه با تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 10 اسفند 1340 شورای عالی کشور. میزان افزایش حقوق بازنشستگی و کمک‌های تکمیلی (با احتساب مبالغ متناسب) از ابتدای سال 1401 به شرح زیر است:

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی)

از اول فروردین 1401 کلیه مستمری ها، از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1400 مقرر شده بود، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (26 میلیون و 554 هزار و 950 ریال) و کمتر در پنجاه و هفتاد چهار درصد و برای سایر مقاطع بالاتر از حداقل مستمری در پایان اسفند ماه سال 1400 به (ده درصد) مستمری آنها افزایش می یابد، به طوری که مجموع درآمد آنها بدون احتساب مبلغ کمک عائله مندی و فرزندان به مبلغ 55 میلیون و 800 هزار ریال می باشد. کمتر نباشد

مشمولان مقاطع بالاتر که مجموع درآمد ماهیانه آنها کمتر از 100 میلیون ریال باشد بدون افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد پس از افزایش موضوع این بند، این افزایش تا سقف تعیین شده به اضافه شش میلیون و 500 هزار ریال خواهد بود. . ( مشمولان قوانین خاص که به موجب آن میزان مستمری پرداختی مشمول مقررات بازنشستگی جزئی است، تنها مشمول 57 واحد درصد افزایش 4 درصدی خواهند شد.

  دشمن حتی در فضای مجازی هم از نام و مکتب شهید سلیمانی می ترسد

ب) میزان حداقل مستمری در سال 1401

بر اساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل مستمری، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان کلی موضوع ماده (111) قانون تامین اجتماعی مورخ 1 فروردین 1401، ماهانه 41 میلیون و 797 هزار و 500 ریال تعیین شد.

ج) تفاوت در اجرای مصوبه 1401

در صورتی که مجموع مستمری دریافتی مشمولان ماده (111) قانون (بدون احتساب کمک عائله مندی و کمک هزینه اولاد) کمتر از 55 میلیون و 800 هزار ریال باشد، مابه التفاوت مربوطه به عنوان مابه التفاوت پرداخت می شود. اجرای مصوبه 1401. میزان درج شده در مورد مستمری بگیران جزئی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

د) میزان کمک های جانبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و بهبود وضعیت معیشتی مستمری بگیران و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک اضافی در سال 1401 به شرح زیر تعیین می شود. :

1 سال دقیقا

دیه بیش از 20 سال سابقه پرداخت بیمه در سال 1401 مازاد بر 20 سال سابقه بیمه در سال پنج هزار ریال افزایش می یابد.

2 کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه فرزند و کمک هزینه همسر

مبلغ این کمک بلاعوض در سال 1401 به شرح زیر تعیین و طبق ضوابط جاری به مشمولان پرداخت می شود:

کمک هزینه عائله مندی ماهانه: مبلغ 4 میلیون و 73 هزار و 895 ریال

کمک هزینه ماهانه اولاد: مبلغ یک میلیون و 56 هزار و 195 ریال

حمایت ماهیانه یک فرزند تحت حمایت: مبلغ 4 میلیون و 73 هزار و 895 ریال

3 کمک هزینه مسکن

میزان کمک هزینه مسکن، هزینه های هر مورد مستمری، مستمری از کارافتادگی، مستمری عمومی و مستمری بازماندگان ماهانه یک میلیون و 650 هزار ریال تعیین شده است.

  سخنرانی سید عبدالملک الحوثی آغاز شد

4 کمک برای اعطای مستمری به گیرندگان

میزان کمک برای تأمین مستمری، مشمولان برای هر مورد مستمری، از کارافتادگی، کل مستمری و بازماندگان ماهانه دو میلیون و 200 هزار ریال تعیین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید