خبر مهمی از AFC برای ایران رسیده است

خبر مهمی از AFC برای ایران رسیده است

سی و سومین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در منامه بحرین برگزار شد. در ابتدای این کنگره به احترام درگذشت پله، اسطوره فوتبال برزیل و نایب رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا یک دقیقه سکوت کرد.

در همین حال شیخ سلمان برای سومین بار به عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد که از سال 2013 این سمت را برعهده داشت. با گذشت هر روز به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: میزبانی قطر در جام جهانی 2022 به جهانیان نشان داد که فوتبال آسیا تا کجا پیش رفته است. از شما قطر برای این میزبانی بی عیب و نقص و بی نظیر سپاسگزاریم.

  اگر اندیشه تحول آفرین و انگیزه دگرگون کننده نباشد، تحول رخ نمی دهد

دیدگاهتان را بنویسید