خبر مهم از حریف بعدی پرسپولیس

خبر مهم از حریف بعدی پرسپولیس

علیرضا اسدی مدیرعامل کانون هواداران تهران همکاری خود را با این باشگاه متوقف کرد. البته این جدایی هنوز رسمی و قطعی نیست اما با توجه به اینکه مدت هاست در کانون هواداران غایب بوده می توان گفت مدیریت این باشگاه تغییر خواهد کرد.

  عکس / هوای سالم مهمان اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید