خبر مهم افزایش حقوق معلمان

خبر مهم افزایش حقوق معلمان

رضا فیضی نژاد از بازنشستگی 51 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در سال گذشته خبر داد و گفت: امسال 80 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته می شوند.

رضا فیضی نژاد در تشریح وضعیت بدهی های آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی کشوری در پی اجرای رتبه بندی معلمان گفت: قطعا مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و قائم مقامی وزارت آموزش و پرورش در این هفته پیگیر هستند، بنابراین ممکن است آنها پیگیر باشند. با تسویه حساب، نمرات معلمان را اعمال کنید».
وی با بیان اینکه سال گذشته 51 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش قابل بازنشستگی بازنشسته شدند، گفت: امسال نیز 80 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته می شوند.

فیضی نژاد با اشاره به میزان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی کشوری پس از اجرای رتبه بندی معلمان گفت: ستاری فرد معاون وزیر آموزش و پرورش دو جلسه در صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص کسورات بازنشستگی 6 ماهه دوم سال 1400 برگزار کرد. و اعلام رتبه 1401 مستمری بگیر.

آموزش و پرورش برای انجام رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته در سال 1400 مبلغی به صندوق کمک نکرده است.

به گفته معاون فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری، آموزش و پرورش در 6 ماهه دوم سال از پرداخت 1400 رقم برای اجرای سنجش معلمان کوتاهی کرده است که محاسبات آن در دست بررسی است. البته مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت آموزش و پرورش در این هفته تلاش زیادی می کنند تا ارزیابی های معلمان با تسویه حساب ها جوابگو باشد.

فیضی نژاد در پاسخ به این سوال که میزان بدهی آموزشی برای اجرای ارزشیابی معلمان چقدر است؟ وی تصریح کرد: مبلغ به عنوان مبلغ پرداختی در مجموع محاسبه می شود و شامل کسورات از سهم شاغل، کارفرما و ذخیره ای است که تخصیص نمی یابد و طرح صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان یک هفته با جلساتی که در سازمان و برنامه و بودجه است. معتبر در نظر گرفته شود، این کار باید انجام شود

  آیا استقلالی ها فرهاد مجیدی را متوقف می کنند؟

وی در خصوص پرداخت مابه التفاوت حقوق 1401 معلمان با اعمال رتبه بندی فرهنگیان اظهار داشت: از آنجایی که ارقام مربوط به کسر رتبه از آبان ماه 1401 به بعد علی الحساب پرداخت شده است، بنابراین در سال 1400 آموزش عملی به مستمری بگیران یا پرداخت نشده است. کارگران اینها (پرداخت بخشی از مطالبات ناشی از تحقق رتبه فرهنگیان) در مهر و آبان 1401 پرداخت شده و کسورات وی نیز علی الحساب پرداخت شده است که نیاز به بررسی دارد. قطعاً به محض تأمین اعتبار، رتبه بندی برای مستمری بگیران 1400، 1401 و 1402 اعمال می شود.

معاون فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری همچنین با اشاره به اینکه پیش بینی می شود بیش از 80 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در سال 1402 بازنشسته شوند، از پیگیری اجرای موضوع رتبه بندی در پرداخت مستمری به این افراد خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید