خبر مهم در خصوص صدور حکم برای معلمان بازنشسته

خبر مهم در خصوص صدور حکم برای معلمان بازنشسته

وزیر آموزش و پرورش در مراسم تجلیل از مردم سرافراز روشنگری خطاب به فرهنگیان بازنشسته گفت: خوشا به حال شما که با افتخار به رسالت خود عمل کردید و آن رسالت را به دیگران واگذار کردید. مشاغل در جامعه بسیار زیاد است، اما خداوند ما را به معلمی مقرر کرده است و این برای همه اتفاق نمی افتد.

وی شأن هر شغلی را بستگی به موضوعی که به آن می پردازد، بیان کرد و افزود: معلمی با هیچ شغل دیگری قابل مقایسه نیست. معلمانی که رسالت خود را انجام داده اند در جایگاه ظاهری از معلمان فاصله گرفته اند وگرنه ما به آنها نیاز داریم.

وزیر آموزش و پرورش به یکی از ایده‌ها و تجربیات ارزشمندی که در رویداد آلفا ارائه شد اشاره کرد و گفت: یکی از ایده‌ها تشکیل گروهی از معلمان بازنشسته بود که وقتی معلمی به هر دلیلی مسئول کلاس است. حاضر نشدند و نتوانستند سر کلاس بروند، اعلام کرده بودند که حاضرند در آن روز در کلاس حاضر شوند و به جای معلم آن کلاس را اداره کنند.

وی افزود: معلمان بازنشسته در آن روزها درس زندگی را به دانش آموزان می دادند و در نتیجه دانش آموزان درس های خود را بهتر از درس های خود آموختند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما نسبت به مستمری بگیران تعهداتی داریم که باید در انجام آن تلاش کنیم، اظهار داشت: دستور داده ام که امسال هیچکس بازنشسته نشود مگر اینکه بخواهد بازنشسته شود و این دو دلیل دارد. اولاً به وجود و ظرفیت مستمری بگیران نیاز داشتیم و ثانیاً روال برعکس می شد و می گفتند ما می رویم و می گویند نرو.

  دعوت از 31 بازیکن برای آخرین اردوی تیم فوتبال جوانان

وی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه بند آمده است که اگر فردی به سن بازنشستگی برسد، دولت موظف است فوراً پاداش را به او پرداخت کند، اما می تواند 5 سال بماند و در آموزش و پرورش خدمت کند. ایده زیرا سن بازنشستگی در آموزش و پرورش حدود 50 سال است.

صحرایی با بیان اینکه متأسفانه معلمان در اوج بازنشستگی بازنشسته می شوند، افزود: امسال با کمک قانون مدیریت وظیفه عمومی به استان ها حق ابقای معلم در صورت نیاز داده شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که قانون آن به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شده این است که معلمان بازنشسته می توانند به مؤسسات آموزشی مراجعه کنند و قانونی وضع کنند که بتوانند مؤسسات آموزشی خود را داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه صدور احکام 1401 مستمری بگیر با اعمال پاداش و رتبه بندی تا چند هفته آینده تکمیل می شود، گفت: این کار حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که اعطا شد.

دیدگاهتان را بنویسید