خرید هر گونه خودروی خارجی توسط دولت ممنوع بود

خرید هر گونه خودروی خارجی توسط دولت ممنوع بود

در اصلاحیه بخشی از مقررات اجرایی قانون بودجه سال 1402، خرید هر گونه خودروی خارجی توسط ادارات ممنوع شده است.

هیات وزیران به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور بخشی از ضوابط اجرای قانون بودجه سال 1402 را تغییر داد.

این امر در مصوبه هیات دولت در خصوص اصلاح ضوابط اجرای بودجه در بند (2) ماده (4) قبل از افزودن عبارت “وزارت امور خارجه عبارت در حوزه های سیاسی و سایر حوزه های مرتبط” آمده است.

2- ماده (18) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 18- خرید خودروهای سواری خارجی ممنوع است خرید خودروهای سواری یا وانت بومی توسط دستگاه‌های اجرایی با سازوکار کمیسیون به حداکثر تعداد وانت مسافری موضوع ماده (2) لایحه قانونی در خصوص استفاده از خودروهای دولتی و فروش اسقاط، مصوب 1358 و بر اساس مقررات و در محدوده اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.

تبصره – دفاتری که به دلیل تغییر در تقسیمات کشوری و همچنین خرید وانت برای ایجاد کتابخانه سیار توسط کتابخانه های عمومی کشور ایجاد یا ارتقاء می یابند از شرط ترک خودرو مستثنی هستند. سایر موارد به جز شرط ترک خودرو با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

3- ماده (20) به شرح زیر اصلاح می شود.

الف- در بند (1) عبارت سازمان در رابطه با توزیع آن از محل اعتبارات دستگاه اجرایی با بودجه عمومی، عبارت مطابق ماده (30) قانون برنامه و بودجه سازمان است. کشور مصوب 1351 نسبت به تخصیص آن توسط اعتبارات دستگاه اجرایی با بودجه عمومی اقدامات انجام شده اصلاح خواهد شد.

ب- در بند (2) بعد از عبارت با اطلاعیه سازمان عبارت «و مطابق ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366» اضافه می شود.
بیشتر بخوانید: مشخصات موتور جدید ایران خودرو / چه زمانی عرضه می شود؟

  جهاد آبرسانی در کشور آغاز شده است

ج ـ در پایان بند (3) عبارت و خزانه داری کل کشور با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم رعایت مجاز است. وصول توزیع تا مهلت اعلام شده از خزانه داری کل کشور با توجه به تامین و پرداخت مبالغ مربوطه در فرم حقوق حسابدار انجام و ترتیب توزیع در مراحل بعدی انجام شود. حذف شده.

4- ماده (40) به (41) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (40) اضافه می‌شود:

ماده 40 – نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (7) قانون براساس دستورالعملی است که مشترکاً توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ شده است. “

دیدگاهتان را بنویسید