خشک شدن بخش جنوبی دریاچه ارومیه

ساعت: 15:51
تاریخ انتشار: 1300/10/18
کد خبر: 1798896

روند خشک شدن دریاچه ارومیه ادامه دارد. در عکس های زیر خشک شدن قسمت جنوبی دریاچه ارومیه را مشاهده می کنید.

  کارنامه سپاه در مبارزه با ویروس کرونا درخشان و قابل تقدیر است

دیدگاهتان را بنویسید