خواننده این بار مجوز کنسرت گرفت!

یکی از نکات جالب این کنسرت جدا از حواشی زیادی که به همراه داشت، حضور یک خواننده زن بود.

در چند سال گذشته کنسرت های بسیاری از خوانندگان به دلیل حضور خوانندگان زن لغو شده و یا اجازه اجرا به آنها داده نشده است.

خواننده این بار مجوز کنسرت گرفت!

  تعریف 138 پروژه دانش بنیان و مصرف بهینه انرژی در بهره برداری معاونت فولاد مبارکه

دیدگاهتان را بنویسید