خیلی ها هستند که به میثاقی فردوسی پور می گویند!

هرچقدر هم بخواهید رنگ اسپری و لعاب بزنید باز نمی شود. یک سری چیزها می تواند ظاهر آن را تغییر دهد، می توانید پارچه را روی آن بیندازید و صدا و حرکات آن را تقلید کنید، اما نمی توان با زیور آلات و گلدوزی بال داد. او خیلی چیز دیگری را نشان داد. مثل ماجرای اخراج ادل فردوسی پور. این دوشنبه شب پخش شد. واقعا دوشنبه شب! یادتان باشد حتی روز و ساعت پخش 90 هم فراموش نمی شود و باور کنید هنوز خیلی ها سند 90+ دوشنبه شب را بایگانی نکرده اند.

راه دور نرویم؛ این میز و صندلی، امشب و این برنامه همچنان با نام عادل فردوسی پور شناخته می شود. از شما می خواهم خلاق باشید و با یک ایده جدید برنامه دیگری بسازید. آیا الگوهای زیادی را تغییر داده اید یا اگر هیچ یک از آنها را نمی دانید، دوشنبه شب شرط بندی نمی کنید.

مدیرعامل گل گهر به دلیل اینکه به میثاقی فردوسی پور گفته بود قصد انجام کارش را نداشت! خیلی ها مثل او هستند که دوشنبه شب 90 را با عادل فردوسی پور می شناسند و برنامه ای که تا سال ها همه درباره اش حرف می زنند، حتی اگر او به سیما برنگردد و مجری اش عادل فردوسی پور نباشد.

  قهرمانی انفرادی جهان اسنوکر پیروزی مقتدرانه امیر سرهوس مقابل نماینده آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید