دادستان ایذه: والدین کیان پیرفلک بر اساس قانون آیین دادرسی به دادگاه احضار شدند.

رسالتی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه در گفت و گو با میزان، در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر احضار والدین کیان پیرفلک (کودک فوت شده در حادثه تروریستی ایذه) در گفت و گو با میزان گفت: احضار اولیای دم مرحوم کیان پیرفلک قانونی بوده و به عنوان اولیای دم برای شکایت در صورت تمایل پیگیری شد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به حضور اولیای دم متوفی در محل حادثه، این افراد برای تحقیقات بیشتر و شناسایی عامل یا عاملان جنایت به مراجع قضایی احضار شدند.

وی افزود: اولیای دم کیان پیرفلک چندین بار به صورت تلفنی به دادسرا دعوت شدند که بنا به درخواست آنها اخطار کتبی به آنها ابلاغ شد.

دادستان و انقلاب ایسه در خصوص شایعه ممانعت از ورود مادر کیان پیرفلک به محل کارش گفت: دادستانی شهرستان هیچ نظری نداشته و درباره ادامه کار مادر کیان پیرفلک اظهار نظری نکرده است.

رسالتی ضمن دعوت از مردم به انتشار اخبار موثق تاکید کرد: با کسانی که به هر نحوی اکاذیب منتشر کنند و اذهان عمومی را بر هم بزنند طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

  اسکن پرچم افتخار در اسفراین (1)

دیدگاهتان را بنویسید