داستان احساسی علی کریمی از عطفه احمدی

علی کریمی نیز با انتشار مطلبی به مهاجرت این ستاره ورزش ایران واکنش نشان داد و نوشت: ما کوچ کردیم تا بی درد زندگی کنیم، غافل از اینکه دردهایمان هم با ما مهاجرت کردند، تنها عزیزانمان را در وطن گذاشتیم.

داستان احساسی علی کریمی از عطفه احمدی

  قیمت ارز امروز در صرافی

دیدگاهتان را بنویسید