داستان فاجعه امتحان مجدد کنکور

داستان فاجعه امتحان مجدد کنکور

اما بسیاری از این افراد به جای شرکت در آزمون مجدد، به سراغ نمایندگان شهر و منطقه خود در مجلس رفتند و اعلام کردند که این بررسی مجدد آنها را تحت فشار روانی قرار می دهد و توانستند مجلس را درگیر این پرونده کنند. راه ممکن!

از 50 درصدی که در جلسه شرکت کردند؛ یعنی از حدود 600 نفر نزدیک به 100 نفر دوباره تقلب کرده اند!

در جلسه امتحان مجدد گوشی موبایل یا وسایل الکترونیکی پیدا شد که به خوبی وضعیت و صلاحیت علمی برخی از این افراد را نشان می دهد!

هرچند وزیر علوم مجلس را مسئول این موضوع می‌داند و مجلس هم به قانون و تفسیر یک کلمه استناد می‌کند، اما هیچ‌کس نمی‌گوید با 1000 دانشجو از حساس‌ترین رشته‌ها چه باید کرد و راه‌حل این موضوع چیست. تقلب بی سابقه و سرنوشت کلاهبرداران.

  بازدید از کمیته ملی المپیک عراق / تفاهم نامه امضا شد

دیدگاهتان را بنویسید