داستان نامه محرمانه اوباما به رهبری

علی ظهیری، کارشناس اقتصاد استراتژیک می گوید: اوباما در کتاب خود می نویسد که هفته ها پس از روی کار آمدن من، نامه ای را از طریق کانال های ارتباطی ایشان با دیپلمات های ایرانی در سازمان ملل برای آیت الله خامنه ای ارسال کردم. (این آقا در آن زمان به درستی از حالت دستکش مخملی روی دست آهنی استفاده کرد و بعد اتفاق افتاد که دم خروس بیرون آمد).

سپس می گوید بعد از حوادث سال 1387 اولین واکنش من اعلام حمایت کامل از تظاهرکنندگان بود، اما مشاورانم مرا سرزنش کردند و وقتی گروه امنیت ملی را جمع کردم گفتند که نباید چنین اقدامی می شد.

  امکان بازگشت بازدیدکننده از مرز باشماق وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید