دانشجوی تاج و تخت و دانشگاه تاج

ساعت: 15:11
تاریخ انتشار: 1300/09/16
کد خبر: 1790350

آموزش مجازی که به این معناست که هیچ دانشجویی نباید به دانشگاه برود یا در خوابگاه زندگی کند، یعنی جامعه دانشجویی به دلیل مسری بودن و ضد اجتماعی بودن جامعه دانشجویی بی نظم و بی معنی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به گزارش تبریز بیدار ، از سال 1400 روز دانشجو را تجربه می کنیم، در حالی که دو سال است که ویروس تاج در دانشگاه ها را درگیر کرده است، آموزش مستقیم متوقف شده و آموزش مجازی جای آن را گرفته است، هرچند آموزش مجازی سلامت عمومی را حفظ کرده است.دانشگاه ها می دانند که این نوع آموزش تا چه اندازه بر کیفیت آموزش دانشگاهی سایه افکنده و به نوعی تولید علم دانشگاهی را مختل کرده است.

آموزش مجازی که به این معناست که هیچ دانشجویی نباید به دانشگاه برود یا در خوابگاه زندگی کند، یعنی جامعه دانشجویی به دلیل مسری بودن و ضد اجتماعی بودن جامعه دانشجویی بی نظم و بی معنی است.

ضد سوسیالیسم کرون دقیقاً مشکل است. فضای علمی و غیر علمی (سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) دانشگاه، آموزش مجازی را تحت الشعاع قرار داد. شواهد به این معناست که جنبش دانشجویی یا تعطیل شده یا مانند آموزش مجازی و بی اثر شده است.

اکنون که واکسیناسیون عمومی تشدید شده است، امکان حضور در ترم بهار دانشگاه ها وجود دارد، به این معنی که تشکل های دانشجویی نیز باید فعالیت بیشتری داشته باشند، به ویژه برای انتقال مفاهیم جنبشی به دانشجویان ورودی جدید که تجربه زیستی ندارند. تشکل جدید دانشجویی چالشی است که جنبش دانشجویی در سال های آینده با آن مواجه خواهد شد.

  پیامد اصلی آزادسازی واردات خودرو کاهش قیمت خودروهای داخلی است

حفظ خط جستجو و تناسب دانشگاه، شهر، استان، کشور و منطقه را می توان برای جنبش دانشجویی ایده آل دانست که باید همانند هویت اصلی خود در ابعاد بیرونی و درونی ضد استکباری باشد.

تبیین استکبارستیزی جنبش دانشجویی در سال 1400 این است که این جنبش باید از بیرون علیه دیکتاتوری استکبار و در داخل با زورگویان و کارگزاران غرب در هر سطحی عمل کند. مستبدانی که عامل سرمایه داری علیه مردم و انقلاب هستند و گاه به نام دین و انقلاب زندگی می کنند!

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید