درخواست ابطال تاییدیه غیرقانونی حقوق بازنشستگان

درخواست ابطال تاییدیه غیرقانونی حقوق بازنشستگان

به گفته وی، افزایش 27 و 21 درصدی دستمزد و مستمری در سال 1402 بدون موافقت و همفکری کارگران و نمایندگان کارگری تعیین شد و کارگران مجبور به امضای این مصوبه شدند، بنابراین این دستمزد غیرقانونی است و باید لغو شود.

قاسمی دولت را مسئول اصلی ناتوانی در پرداخت و کمبود نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی می داند و می گوید: دولت 26 گروه خاص مانند کارگران مساجد، قالیبافان، رانندگان، مبلغان و… را تحمیل کرده است. سازمان تامین اجتماعی و برخلاف مجوزهای قانونی، حق بیمه آنها پرداخت نمی شود در واقع از صندوق بین نسلی و مشترک تامین اجتماعی برای افرادی که صاحب صندوق نیستند برداشت می شود. در این شرایط صندوق بازنشستگان و سهامداران نیست!

این فعال بازنشسته صنفی عمده مطالبات کارگران بازنشسته را برشمرد: اولاً اجرای مواد 111 و 96 قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری به سطح معیشت، ماده 41 قانون کار برای کارگران و کارمندان است و چیزی ندارد. برای انجام با مستمری بگیران . دوم، چون نتوانسته اند تورم را مهار و کنترل کنند، باید اجازه دهند دستمزدها و مستمری ها به اندازه تورم واقعی افزایش یابد.

وی درخواست دیگری را «رفع ابهام اعمال 1400 سهمیه باقیمانده» می داند و می گوید: برای پرداخت 25 درصد باقیمانده سهمیه باید شفاف سازی کنند، مثلاً تصمیمات سه سال متوالی را تفکیک کنند (99.1401 و 1402) تا شکی نداشته باشند و بدانند چگونه و با چه فرمولی محاسبات انجام شده است. باید بدانیم مبنا چه بوده و آیا 38 درصد از 1400 و 21 درصد از 1402 اعمال شده است یا خیر.

  یحیی گل محمدی روی مهاجم محبوب استقلالی ها دست گذاشت. بمب بزرگ در جاده؟!

قاسمی در پایان می افزاید: تراز تناسب به 1400 گره خورده است و باید مشخص کنند که چه زمانی و چگونه می خواهند معوقات 24 ماهه را پرداخت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید