درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی: چرا مابقی تناسب دستمزد بازنشستگان را اعمال نمی کنید؟

درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی: چرا مابقی تناسب دستمزد بازنشستگان را اعمال نمی کنید؟

در نامه حسن صادقی (رئیس اتحادیه ایثارگران کار) به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:

احتراما یادآوری می کنیم که اتحادیه پیشکسوتان کار در حال حاضر بیش از 120 هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی دارد که به دلیل فعال بودن به یکی از پرچمداران مطالبات بازنشستگان کارگری تبدیل شده و حضور اعضای آن را می طلبد. و تا برآورده نشدن خواسته ها لحظه ای آرام نمی گیرد. پرداخت بدهی دولت به سازمان بیمه‌های اجتماعی، تثبیت جایگاه بانک اجتماعی کارگران در سازمان بیمه‌های اجتماعی و تعیین تکلیف تناسب حقوق بازنشستگان به سازمان بیمه‌های اجتماعی از مهمترین موارد است. مطالبات جامعه کارگری مستمری بگیران که این اتحادیه به دلیل حضور فعال مستمری بگیران و مستمری بگیران در اتحادیه حداکثر تلاش خود را برای تحقق آنها به کار خواهد گرفت.

شایان ذکر است در حال حاضر یکی از مطالبات باقی مانده این قشر زحمتکش و انقلابی پرداخت 25 درصد معوقات با تقسیم متناسب 1400 است که تاکنون محقق نشده است. اعضای هیأت مدیره اتحادیه ایثارگران نیز برای بررسی و اجرای این مطالبه باقی مانده جلسه مشترکی با معظم له تشکیل دادند که در آن به طور مشخص قول دادید که ۲۵ درصد مانده بدهی را از سال ۱۴۰۰ به انجام برسانید اما متأسفانه پس از گذشت تقریباً دو سال‌ها همچنان شاهد نوسان در یک پنجم هستیم و آن ادعای حقوقی بی‌پاسخ بیش از 900 هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است.

برادر محترم جناب آقای موسوی با توجه به تاکید ایشان در جلسات متعدد از جمله جلسه مشترک با هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و اعلام رسمی حضرتعالی در گفتگوی ویژه در صداوسیما که این 25% معوقات متناسب با سال 1400 حقوق تعهدی بازنشستگان تامین اجتماعی است و ما نیز اقدام خواهیم کرد. اما ما هنوز آن را ندیده ایم! چه دلیلی دارد که نسبت به اعمال فرمول و حتی مذاکره با نمایندگان مستمری بگیران که در واقع هیات مدیره کانون عالی هستند واکنش مثبتی نشان نمی دهید. این بی توجهی به الزامات قانونی بیش از 900 هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و کم اهمیت جلوه دادن مطالبات جامعه هدف ما را به این فکر می اندازد که سازمان پیگیر اجرای قانون نیست و همچنین علیرغم میل باطنی، ما راه دیگری را جز اعتراض تصور نمی کنیم.

  فروش اینترنتی بلیط اتوبوس از تهران محدود شده است

مجری محترم تامین اجتماعی توجه داشته باشید که آستانه تحمل 900 هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی به سقف اخطار رسیده است. لذا از جنابعالی تقاضا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید تا پس از پایان دهه مبارک فجر نسبت به پرداخت 25 درصد معوقات 1400 به نسبت جامعه هدف پاسخ روشنی ارائه نمایید تا مجبور به انجام آن نگردد. در این شرایط خاص کشور در خیابان ها راهپیمایی کنید. امیدوارم عاقل باشیم و تصمیم درستی بگیریم. پیشاپیش از توجه حضرتعالی به امور کارگران شاغل و بازنشسته کمال تشکر و قدردانی را داریم و برای جناب عالی آرزوی سربلندی و بهروزی داریم.»

دیدگاهتان را بنویسید