درخواست تجدیدنظر محمد قبادلو و سامان سعیدی (یاسین) پذیرفته شد

درخواست تجدیدنظر محمد قبادلو و سامان سعیدی (یاسین) پذیرفته شد

روابط عمومی دیوان عالی کشور گزارش داد: درخواست تجدیدنظر دو نفر از متهمان اغتشاشات اخیر از رأی صادره از سوی دادگاه انقلاب در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در پی تجدیدنظرخواهی متهم محمد کبادلو نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب به استناد بند 4 جزء ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی در. در سال 1394، پرونده به شعبه مذکور منتقل شد. همچنین درخواست تجدیدنظر سامان سعیدی (یاسین) متهم دیگر اغتشاشات علیه رای صادره از سوی دادگاه انقلاب پذیرفته شد.

دیوان عالی کشور با توجه به نواقص بررسی و به استناد بند ب 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده مذکور را برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارسال کرد.

  رنگ آمیزی پاییزی در دفتر برای نقاشی طبیعت

دیدگاهتان را بنویسید