درخواست تگزاس برای جدایی از آمریکا: واشنگتن حقوق ما را زیر پا گذاشته است

تلاش حزب جمهوری خواه تگزاس برای جدایی از آمریکا با واکنش های شدیدی مواجه شده است.

  ما استراتژی داشتیم و بازی را خیلی خوب کنترل کردیم

دیدگاهتان را بنویسید