در این تاریخ مابه التفاوت حقوق خرداد و تیر بازنشستگان پرداخت می شود

در این تاریخ مابه التفاوت حقوق خرداد و تیر بازنشستگان پرداخت می شود

در شرایطی که وضعیت بازنشستگان خوب نیست و سال‌ها است که درخواست صندوق‌های بازنشستگی خوانده می‌شود، هزاران بازنشستگی خواستار برابری حقوق خود هستند و هزاران امضا زیر نامه‌های خود به دولت‌ها می‌گذارند. با وجود این درخواست ها، یکسان سازی حقوق بازنشستگان تا کجا پیش رفته و در چه مرحله ای است؟

ماجرا به بند «ب» ماده 12 برنامه ششم توسعه برمی گردد. موضوع مذکور در این بند سازمان تامین اجتماعی را مکلف به تعدیل حقوق بازنشستگان می کند.

اکنون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید: یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری ​​و تامین اجتماعی در کمیسیونی که وی در آن عضویت دارد به تصویب رسیده و منتظر ارسال به این کمیسیون است. انجمن عمومی با این حال، اکنون این نگرانی برای بازنشستگان در بخش کار وجود دارد که آیا برابری به جایگاه آنها می رسد یا نه و آنها بخشی از ثروت از دست رفته خود را به دست می آورند یا خیر.

یکسان سازی حقوق بازنشستگان کلیدی بود

در شرایطی که تورم سرسام آور و گرانی، امید بازنشستگان را به یأس تبدیل کرده، سال ها صدای خود را بلند کرده اند و اکنون امنیت خود را از دست داده اند. البته رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تایید این ماجرای تلخ مبنی بر اینکه وضعیت مستمری بگیران خوب نیست، می گوید آن ها در کمیسیون بعدی همسان سازی حقوقشان را تصویب کرده اند. البته قدم بعدی اتاق مجلس است که در نهایت مصوبه را مشخص می کند.

تناسب یال و دم و اشک هایم به جای همگون سازی

  درخواست 100 میلیارد تومانی شرکت گاز مازندران از صنایع غیردولتی

اما صحبت از یکسان سازی دستمزد بازنشستگان کشوری نیز باعث ایجاد نگرانی در بین کارگران شده است. بررسی ها نشان می دهد تساوی در دور قبل که به سال 1378 برمی گردد با اعطای اعتبارات جداگانه به کشور و اعتبارات به ارتش آغاز شده است. این اعتبار منجر به افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان شد، اما در این میان بودجه جداگانه ای برای بازنشستگان کارگری از خزانه دولت وجود نداشت. در همین زمینه یکی از کارگران بازنشسته به ایلنا گفت: «آنچه با صندوق های تامین اجتماعی اجرا شد، همسان سازی نبود، بلکه تناسب بی شرمانه بود که بازنشستگان انتقادات زیادی از آن داشتند».

اکنون کارگران بازنشسته نگران این هستند که دوباره از این طرح بازمانند و اگر این اتفاق بیفتد، این قشر کارگری که رفاه آنها به فقرا ارائه می شود، معتقدند ظلم بزرگی در حق جامعه رخ خواهد داد. البته هنوز تصمیمی برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان باقیمانده گرفته نشده است و هنوز باید بفهمیم که در بحث عمومی چه نتیجه ای در انتظار آن است.

رضا فیضی نژاد از بازنشستگی 51 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در سال گذشته خبر داد و گفت: امسال 80 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید