دستور رئیس به خبرچین؛ دولت تکلیف بازنشستگان را سریعتر حل کند!

دستور رئیس به خبرچین؛  دولت تکلیف بازنشستگان را سریعتر حل کند!

مهدی مجیدی (عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور) گفت: کارگران بازنشسته منتظر نامه رئیس مجلس و رئیس جمهور برای تعیین حقوق خود هستند. بر اساس مصوبه کمیسیون نیروی انتظامی مجلس، مصوبه افزایش مستمری کارگران بازنشسته غیرقانونی است و دولت باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

مجیدی با بیان اینکه مستمری بگیران مدام جویای وضعیت افزایش حقوق خود بوده اند، گفت: با توجه به گذشت بیش از سه ماه از سال 1401 و افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدمات که آسیب های جدی به مستمری بگیران، بازنشستگان و بازنشستگان وارد کرده است. این امر زندگی را برای بازنشستگان سخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه دولت اجرای مصوبات قانونی شورای عالی کار را به تعویق انداخته است، افزود: به دلیل تورم افسارگسیخته ناشی از تحریم، سوء مدیریت، عملکرد اقتصادی و … علیرغم افزایش حقوق و دستمزد مستمری بگیرانی که مستمری بگیر نیستند. تاکنون محقق شده است، این گروه هر روز فقیرتر می شود.

این فعال بازنشسته گفت: در ماه های اخیر کارگران بازنشسته نسبت به افزایش ده درصدی با نرخ های دیگر اعتراض کرده اند. بنابراین دولت باید هر چه زودتر نسبت به رفع تعهدات بازنشستگان اقدام کند چرا که اعتراض بازنشستگان باید متوقف شود.

مجیدی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باید تابع مصوبات شورای عالی کار باشد، گفت: حقوق افراد با حداقل دستمزد باید 57.4 درصد و سایر سطوح 38 درصد به اضافه 516 هزار تومان افزایش یابد.

عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: امیدواریم هر چه سریعتر حقوق بازنشستگان افزایش یابد در این مورد رئیس جمهور چندین بار به معاون اول خود دستور پیگیری داده است.

  علت ذرات گرد و غبار؛ کاهش آب ورودی دجله و فرات به تالاب ها / امتناع ریزگردهای شمال آفریقا به داخل کشور

دیدگاهتان را بنویسید