دستور و شرایط بازپرداخت وام ازدواج به مستمری بگیران

دستور و شرایط بازپرداخت وام ازدواج به مستمری بگیران

مدت زمان جدید ثبت نام وام ازدواج فرزندان مستمری بگیران و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به مبلغ 35 میلیون تومان با 36 اقساط ماهانه و کارمزد سالانه 4 درصد و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات تعیین شده است. در سامانه تدارکات وارد می شود و از این حساب مستمری/ وظیفه دریافت می کند. ، واریز خواهد شد.

مسعود چاوت هدایی – رئیس اداره کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که بازه زمانی تاریخ ازدواج فرزندان مستمری بگیران از 30 مرداد ماه 1400 به بعد تعیین شده و لذا فقط افراد می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. و این تسهیلات را دریافت کنید که تاریخ ازدواج آنها در این محدوده زمانی است.

وی در ادامه گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به درگاه الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری (بخش خدمات مالی/ وام ازدواج) نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری اصل تصویر مدارک مذکور در سامانه اقدام کنند.

شرایط اخذ وام به شرح زیر است:

– متقاضیان می توانند در صورتی که تاریخ ازدواج از (31 مرداد 1400 به بعد) باشد، با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی به نشانی www.sabasrm.ir و www.cspf.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری اصل مدارک اقدام نمایند.

– مبلغ وام 350 میلیون ریال بوده و فقط به حساب بانک صادرات متقاضی که در سامانه تدارکات درج شده و از این حساب مستمری/ وظیفه دریافت می کند واریز می شود.

– پرداخت 36 اقساط ماهانه وام با کارمزد سالانه 4 درصد.

– تاریخ عقد باید بین 31 مرداد 1400 به بعد باشد.

– ارائه تسهیلات فقط برای اولین ازدواج فرزند (عروس/ داماد) مستمری بگیران و فرزند مستخدم (همسر) ارائه می شود.

  کلیباف طرح حفاظت از دولت را فرستاد

– در صورتی که پدر و مادر هر دو عضو صندوق باشند، تنها یک مزایا به فرزندان آنها تعلق می گیرد.

– در صورتی که پدر و مادر هر دو عضو صندوق باشند و دارای دو فرزند متقاضی وام ازدواج باشند، هر یک از فرزندان می توانند از خدمات یک کتاب استفاده کنند.

– مستمری بگیران و مستمری بگیران (همسران) که در دوره های گذشته برای دریافت مزایای مذکور اقدام کرده اند، امکان ثبت نام و استفاده از مزایای فعلی سایر فرزندان خود را نخواهند داشت.

– داوطلبانی که تاریخ بازنشستگی آنها کمتر از یک سال باقی مانده باشد، امکان ثبت نام را ندارند.

– داوطلبانی که حکم تعمیرات امسال صادر نشده است مجاز به ثبت نام نمی باشند.

– در صورت دریافت حقوق بیش از یک نفر از یک دفترچه حساب افسر وظیفه، فقط یکی از ورثه افسر وظیفه (همسر) و با موافقت افسر وظیفه دیگر (همسر دیگر) می تواند از اعتبار استفاده کند. لذا وراث باقی مانده (همسر دیگر) باید پس از ورود به لینک «سامانه الزام آور وراث» و تکمیل آن رضایت خود را برای دریافت اعتبار از متقاضی (زن) اعلام کنند.

– تنها در صورت تکمیل و تایید مشخصات در سامانه نامزدی ورثه، درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام قرار می گیرد.

-متقاضی «بازنشسته» که علاوه بر مستمری از حقوق وظیفه (همسر) نیز استفاده می کند، از یکی از دفترچه های روزانه (ترجیحاً از «دفتر بازنشستگی») به فرزند وی کمک هزینه پرداخت می شود.

– اسکن اصل مدارک (شناسنامه و کارت ملی بازنشستگی – عروس و داماد)

  نتایج قرعه کشی ایران خودرو مهر 1401

– اسکن اصل صفحه اول شناسنامه و صفحه ای که مشخصات همسر و فرزندان در آن ثبت شده است الزامی است.

– اسکن اصل سند ازدواج و صفحاتی که حاوی اطلاعات زوجین (تازه داماد) است الزامی است.

ارائه شماره دفتر، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره همراه (همسر بازنشسته/بازنشسته) الزامی است.

– حداقل حقوق خالص دریافتی در زمان ثبت نام باید 20.000.000 ریال باشد.

ثبت نام در سامانه حق پرداخت وام را به متقاضی نخواهد داد.

پس از پایان مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان شامل کل مبلغ وام دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیلات، میزان حقوق و صحت مدارک ارسالی و اعمال شرایط فوق الذکر بررسی و اولویت بندی و بر اساس میزان اعتبار اعطا شده توسط بانک فعلی «واجد شرایط» » نام و اسامی در سامانه اعلام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید