دفاع مشاریپوف از بازیکنان استقلال; این دو باید در تیم ملی باشند

دفاع مشاریپوف از بازیکنان استقلال;  این دو باید در تیم ملی باشند

در کمال تعجب اصحاب رسانه امیر کالا نوی سیدحسین حسینی را به بهانه بازی با هنگ کنگ و ازبکستان به لیست جدید تیم ملی دعوت نکرد. البته، بسیاری می گویند که این از نظر فنی یک عدم دعوت نیست.

سرمربی تیم ملی به همراه سیدحسین کاپیتان دوم استقلال را به اردوی تیم ملی دعوت نکرد و همین موضوع باعث شد تا جلال الدین مشاریپوف از این دو بازیکن حمایت کند.

جلال الدین مشاریپوف در گفت و گو با خبرنگاران ازبکستان درباره حضور بازیکنان استقلال در اردوی تیم ملی اظهار داشت: فکر می کنم تیم ملی ایران همچنان به بازیکنانی مانند چشمی و سید حسین حسینی نیاز دارد. دلیل آن این است که آنها در حال حاضر حدود 30 سال دارند. بازیکن 30 ساله پیر محسوب نمی شود. تیم ملی و باشگاه به چنین بازیکنانی نیاز دارد. بعد از 34 سال می توان فکر کرد. تیم ملی و باشگاه به بازیکنان 30 تا 33 سال نیاز دارد. آنها الگوهایی برای بازیکنان جوان هستند.