دلیل گرانی گوشت قرمز مشخص شده است

سازمان آمار ایران اعلام کرد: بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه شده توسط انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور در بهمن ماه 1401، 38 هزار و 974 تن و نسبت گوشت گاو و گوساله بیش از انواع دیگر دام

بر اساس نتایج این مطالعه، گوشت گاو و گوساله 52.8 درصد از وزن کل گوشت قرمز حمل شده با 20563 تن را به خود اختصاص داده است. گوسفند و بره با 14986 تن، گوشت بز و بز با 2554 تن و سایر دام با 871 تن به ترتیب 38.4، 6.6 و 2.2 درصد از وزن کل گوشت قرمز تحویلی.

مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در بهمن ماه 1401 با ماه مشابه در سال 1400 حاکی از افت 24 درصدی عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور است. میزان گوشت عرضه شده در بهمن ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال 1400 برای گوسفند و بره 22 درصد، بز و بزغاله 13 درصد، گاو و گوساله 27 درصد، گاومیش و گوساله گاومیش 20 درصد و شتر 3 درصد کاهش داشته است. و شتر

همچنین نتایج این طرح پیمایشی نشان می دهد که عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در بهمن ماه 1401 نسبت به ماه قبل (دی ماه) حدود 5 درصد کاهش داشته است.

بیماری دام در کردستان

بنابراین گزارش نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران امروز درباره دلایل گرانی گوشت گفت: یکی از دلایل گرانی مشاهده بیماری دام در استان است. کردستان که بخش قابل توجهی از دام های کشور را تولید می کند به همین دلیل سازمان دامپزشکی خروج دام از استان را ممنوع کرده است.

  پیام مهم یحیی گل محمدی: من این ستاره را نمی خواهم

وی افزود: پس از مدتی دامپزشکی اجازه داد که با ذبح حیوان و نگهداری چند روزه لاشه (برای از بین بردن عوامل بیماری زا) در استان، گوشت قرمز از استان خارج شود.

دیدگاهتان را بنویسید