دولت برای رتبه بندی معلمان چه تصمیمی گرفت؟

دولت برای رتبه بندی معلمان چه تصمیمی گرفت؟

رئیس قانون رتبه بندی معلمان از اجرا خبر داد.

رئیس جمهور اجرای قانون نظام طبقه بندی معلمان را به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. هیأت امنا در 16 اسفند لایحه نظام رتبه بندی معلمان را طی ده سال تصویب کرد. بر اساس این قانون، معلمان در 5 رتبه «معلم یاور»، «معلم مربی»، «کمک معلم»، «معلم یاور» و «معلم معلم» طبقه بندی می شوند. یکی از نکات مهمی که در این مصوبه نهایی شد این است که میزان حقوق دریافتی هر فرد توسط خود شخص سنجیده می شود یعنی درصد افزایش هر فرد با حقوق فردی که به عدالت نزدیکتر است. معلمان توضیح دادند رتبه بندی معلمان به زودی معرفی می شود.

  شکایات مجلس نشان از مشکلاتی است که در هشت سال گذشته بر زمین مانده است

دیدگاهتان را بنویسید