دولت ریاست جمهوری این فرهنگیان را از صف معلمان حذف کرده است

دولت ریاست جمهوری این فرهنگیان را از صف معلمان حذف کرده است

وزیر آموزش و پرورش به محض دریافت رای اعتماد از مجلس در یکی از اولین اظهارنظرهای خود اعلام کرد که رتبه بندی معلمان را اجرا می کند اما به شرطی که طبق قانون باید رتبه بندی اعمال شود. به همه کارکنان آموزش و پرورش از 31 شهریور 1400. حساب های رسمی تعداد معلمان حذف شده را 250 نفر و حساب های غیررسمی این تعداد را حتی بیشتر می کند.

محمدرضا نیک نژاد معلم تهرانی گفت: حداقل 250 نفر حتی زیر رتبه اول که پایین ترین رتبه است، قرار نگرفتند و در یک اقدام غیرقانونی کاملا حذف شدند. زمانی که معلمان این موضوع را پیگیری می کنند، مسئولان اداره کل آموزش و پرورش از صدور این دستور از سوی مقامات ارشد دولتی خبر می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید