«دولت قبل، دولت قبل، دولت قبل» تکراری ترین تعبیر سخنگوی دولت است!

«دولت قبل، دولت قبل، دولت قبل» تکراری ترین تعبیر سخنگوی دولت است!

سلسله اقدامات و مصاحبه های علی بهادری جهرمی قبل از حضور در دولت نشان می دهد که او در همه چیز خبره است. از قانون اساسی گرفته تا مسائل مالی و اینستکس و پالرمو و FATF و اختیارات ولی قانونی و مسئله فلسطین و حقوق شهروندی و صلح عمومی و روند تحریم های آمریکا و… همه اینها موضوعاتی است که دولت جدید رئیس مجلس به عنوان یک کارشناس در این زمینه در رادیو و تلویزیون به بحث و تبادل نظر پرداخته و دعوت شده و در مورد آن اظهار نظر کرده است.

او که بعد از 100 روز از شورای نگهبان به دولت آمد به دلیل کارآمدی دولت سیزدهم، از همان روز اول شروع به حمله به دولت قبل کرد، یک مرجع دیگر در هر موضوعی به دولت قبل حمله می کرد که انگار مسئولیت حمله به دولت قبلی بر عهده آنهاست. دولت به جای تبیین سیاست های دولت سیزدهم!

سخنگوی دولت دیروز گفته بود تورم فعلی را از دولت قبل حمل می کنیم، اما این اولین بار نیست که بهادری جهرمی در سخنرانی های خود در دولت قبل تعداد مواردی را که به آن اشاره کرده است خارج از احتساب است، اما در زیر به برخی موارد اشاره شده است. از مهمترین آنها ما به قالب عنوان اشاره می کنیم:

بهادری جهرمی: کلید واژه دولت قبل این بود که برای حل مشکلات کلیدی به نام میز مذاکره داریم.

بهادری جهرمی: در دولت قبل به صراحت گفتند ما به ساخت و ساز مسکن اعتقادی نداریم

بهادری جهرمی: این دولت هرگز اینترنت را قطع نکرده است. دولت کل اینترنت را قطع کرد

بهادری جهرمی: دولت قبل با مردم امنیتی برخورد کرد و صدای آنها را خاموش کرد

بهادری جهرمی: دولت ما جوان تر از دولت قبل است

بهادری جهرمی: دولت قبل بدهی زیادی به جا گذاشت

بهادری جهرمی درباره وقایع آبان ماه ۱۳۹۷: از دولت قبل بپرسید چرا به جای گوش دادن به صدای معترضان به گونه ای دیگر عمل کرد؟

بهادری جهرمی: دولت قبل فعالیت درستی در تولید گاز نداشت

نکته عجیب اینجاست که گویا فراموش کرده اند امروز به رهبری کشور تکیه دارند و نه تبلیغات انتخاباتی انجام می شود و نه در جایگاه اپوزیسیون قرار دارند، به جای اینکه سیاست دولت فعلی را تبیین کنند و پاسخگوی دولت فعلی باشند. مشکلات کشور در هر بیانیه ای فقط توپ را به زمین دولت قبل می اندازند!

دیدگاهتان را بنویسید