دو سال سابقه کار برای فرهنگیان بازنشسته تعیین شده است

دو سال سابقه کار برای فرهنگیان بازنشسته تعیین شده است

بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان، برخی از ادارات پیش از این طی بررسی تبصره 5 ماده 4 آیین نامه ابلاغی 21 تیرماه، شرط خدمت دو ساله را برای افرادی که مستمری آنها تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش است حذف کرده اند. . طبق متن قانون کلیه مستمری بگیران بعد از تاریخ 31/06/1400 مشمول طبقه بندی می شوند.

آخرین اخبار ارزشیابی معلم/ لغو شرط دو سال خدمت مستمری بگیران + سند.

  1.5 میلیارد جلد کمک های مردمی توسط هیئت های مذهبی بروگر توزیع شد

دیدگاهتان را بنویسید