دیدار پسر حمید نوری با امیر عبداللهیان

فرزند حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در سوئد امروز با حسین امیرعبدلاخیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.

  یکی از سیاست های وزارت ورزش حمایت از میزبانی بین المللی است

دیدگاهتان را بنویسید