دیدار کریم باقری از پیشکسوت استقلال/عکس

علی چانی، مدافع چپ سال های پیش از استقلال چند سالی است که از مشکلات کلیوی رنج می برد و هر از چند گاهی به همین دلیل و وخامت جسمانی اش در بیمارستان بستری شده است.

کریم باقری که این روزها نیز از مربیگری دور است، امروز به دیدار علی چینی رفت تا جویای حال او شود.

دیدار کریم باقری از پیشکسوت استقلال/عکس