رئیس اطلاعات سپاه تغییر کرد/ طیب مشاور فرمانده سپاه شد و محمد کاظمی رئیس سازمان شد

رئیس اطلاعات سپاه تغییر کرد/ طیب مشاور فرمانده سپاه شد و محمد کاظمی رئیس سازمان شد

روز جدید سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با حکم سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت سرپرست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد.

حسین طیب، رئیس سابق اطلاعات سپاه نیز با حکم سردار حسین سلامی به سمت «مشاور فرمانده کل سپاه» منصوب شد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با حکم سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد.
حسین طیب، رئیس سابق اطلاعات سپاه نیز با حکم سردار حسین سلامی به سمت «مشاور فرمانده کل سپاه» منصوب شد.

رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه سال ها مسئولیت اداره حفاظت اطلاعات سپاه را برعهده داشته و دارای تجربیات زیادی در حوزه های امنیتی، اطلاعاتی و اطلاعاتی است.

  حاج قاسم به قول آمریکایی ها / من حریف شما در منطقه خودم هستم

دیدگاهتان را بنویسید