رئیس قوه قضائیه: دولت اصلاحاتی در لایحه حجاب در بندهای جرایم انجام داده است/ حتی صحبت از این بود که دولت لایحه دیگری در این راستا صادر کند.

رئیس قوه قضائیه: دولت اصلاحاتی در لایحه حجاب در بندهای جرایم انجام داده است/ حتی صحبت از این بود که دولت لایحه دیگری در این راستا صادر کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در این اصل که باید با منطق، گفت وگو، استدلال و راهکارهای ادبی و فرهنگی و در صورت لزوم با اجبار با ناهنجاری های اجتماعی برخورد کرد، تردیدی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید