رایزنی اروپا و آمریکا در مورد برجام در بروکسل

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی در ضیافت شام کاری در برجام در بروکسل با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرد.

  رئیس جمهور باید برای مربیگری تیم ملی بیاید

دیدگاهتان را بنویسید