رتبه بندی مربیان در ایستگاه پایانی

رتبه بندی مربیان در ایستگاه پایانی

معاون رئیس جمهور در خصوص اعتراض برخی معلمان به آیین نامه و اجرای قانون رتبه بندی گفت: این اعتراضات طبیعی است زیرا آموزش و پرورش دستورالعملی دارد و رتبه بندی بر اساس آن است اما ممکن است عده ای برای رتبه خود اعتراض کنند.

وی ادامه داد: در حوزه آموزشی نیز باید تلاش کنیم تا کیفیت آموزش در مدارس دولتی ارتقا یابد و با توجه به اینکه با اجرای ارزشیابی معلمان انگیزه بیشتری در معلمان ایجاد شده است، استانداردسازی های جدیدی که در آموزش و پرورش وجود دارد را امتحان خواهیم کرد. بله بیایید مشکلات معلمان و مدارس را حل کنیم.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که با استفاده از منابعی که دولت صرف آموزش و پرورش می کند به نتایج بهتری برسیم. توان مالی هزینه شده در آموزش و پرورش از همه دستگاه ها بیشتر است و تلاش می کنیم با تجهیز بهتر مدارس، سطح کیفی آموزش را در سال های برنامه توسعه ارتقا دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مهم تسویه بخشی از تعهداتی است که در گذشته وجود داشته است. حسابرسی شده است و مراجع ذیربط باید ارقام مربوطه را تایید کنند، از طرفی تیم سازمان برنامه موارد را بررسی می کند و قطعا مواردی که مورد تایید طرفین باشد جبران خواهد شد.

منظور افزود: بخشی از بدهی های آموزشی به معلمان به ویژه اصلاح اوراق و ساعات فوق برنامه سال گذشته در ایام کرونا با حدود 500 میلیارد تومان تسویه شد و یک میلیون تومان نیز هدیه ای در روز معلم پرداخت شد. همین مقدار با توجه به اینکه حضور حدود یک میلیون معلم و کارمند در آموزش و پرورش هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت داشت.

  تصاویر / "اکالیپتوس"; همیشه سبز، مهاجم آب

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سیاست دولت جلب رضایت حداکثری معلمان است و معتقدیم اگر توسعه کشور حاصل شود قطعا از طریق آموزش و پرورش خواهد بود و این دانش آموزان هستند که توجه خواهیم کرد.”

دیدگاهتان را بنویسید