رقم فوق العاده حقوق معلمان چقدر است؟

رقم فوق العاده حقوق معلمان چقدر است؟

با تصویب هیأت پرداخت می توان این رقم را برای جبران شکاف دستمزد نیروهای آموزش و پرورش با سایر نهادها افزایش داد.
موضوع از سوی کمیته آموزش با حضور وزیر آموزش و پرورش در محل پیگیری شد. وزیر آموزش و پرورش نیز قول بازگرداندن حقوق کارکنان اداری و خدماتی آموزش و پرورش را داده است و انتظار داریم این اقدام هر چه سریعتر انجام شود.

این موضوع باید در دولت حل شود تا این ظلم در حق کادر آموزشی ادامه پیدا نکند.

  روزگار ناخوش برنامه شاد / تاریخ سلاطین یاسوج و نیاز به ورود بازرس کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید