روایتی از زندگی شهید امنیت «حسین زینال زاده»

گروه: فیلم و صداساعت: 12:31
تاریخ انتشار: 1401/09/14
کد خبر: 1915836

روایتی از زندگی پاسدار حسین زینال زاده از زبان مادر شهید را ببینید. این شهید والامقام در اغتشاشات اخیر مشهد توسط تروریست های داعش با ضربات چاقو به شهادت رسید.

1401 دوشنبه 23 آذر | ساعت: 12:31

  برنامه هفتم توسعه هر چه زودتر به مجلس ارسال شود / واقعیت ها در دل برنامه ریزی ها قرار گیرد نه آرمان ها و آرمان ها

دیدگاهتان را بنویسید