روزنامه اعتماد: تا زمانی که دولت حرف های آقای مخبر را کنترل می کند، اوضاع همین طور است.

روزنامه اعتماد: تا زمانی که دولت حرف های آقای مخبر را کنترل می کند، اوضاع همین طور است.

از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 دولت آقای رایضی آمد. این حادثه نتیجه همه عواملی است که باعث آن شده است و نتیجه آن حاصل تلاش همه کسانی است که آنها را به قدرت رسانده اند. حالا برخی بیشتر، برخی کمتر.

ریاست او خیلی ها را خوشحال کرده و ممکن است خیلی های دیگر را ناراحت کند، اما این خوشحالی یا ناراحتی نتیجه همین انتخاب است، نه دستاورد او. دستیابی به آن چیزی است که ما امروز به آن توجه داریم. تورم لجام گسیخته، افزایش روزانه قیمت کالاها، تحریم های جدید، افزایش لحظه ای ارز و…

توجه داشته باشید که وقتی می گوییم تورم، گرانی، تحریم و نرخ ارز، همه آنها قابل اندازه گیری هستند و به صورت موردی قابل استناد هستند، اما وقتی می گوییم “افزایش فشار بین المللی” این فشار قابل اندازه گیری نیست. اما با توجه به هر مورد تحریم جدید می توان گفت که این نشان از افزایش فشار است.

به هر حال اینها همه دستاوردهای روی کار آمدن دولت آقای رئیسی است و علیرغم ادعای این دولت هیچ نشانی از تغییر اوضاع نیست اما با این نقل قول از آقای محبر معاون اول دولت که گفت: وی افزود: همین چاه، افزایش تورم، افزایش قیمت کالاها، افزایش نرخ ارز، افزایش تحریم‌ها و بسیاری افزایش‌های دیگر و در نتیجه کاهش‌های زیادی در زندگی مردم حداقل با این نرخ و تا زمانی که ادامه خواهد داشت. همانطور که قطار در دستان یکسان است و دولت همان است، تغییری در کار نخواهد بود.

  برای رتبه بندی معلمان و یکسان سازی حقوق ها از دست دولت و مجلس خلاص شوید

دیدگاهتان را بنویسید