روزنامه جمهوری اسلامی: می‌دانستیم بحث حجاب اجباری در سال‌های گذشته به اتفاقات این روزها می‌انجامد.

روزنامه جمهوری اسلامی: می‌دانستیم بحث حجاب اجباری در سال‌های گذشته به اتفاقات این روزها می‌انجامد.

روز جدید در عین حال هشدار دادیم که باز کردن موضوعی به نام حجاب اجباری دام است و نباید در این دام بیفتیم. قطعا کسانی که نظر خود را اعلام کردند از نقشه دشمن آگاه نبودند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: هر چند آشوب ها به صورت پراکنده ادامه دارد. کشور مطمئناً سوار بر این موج خواهد شد، اما امیدوارم درس های آن توسط کسانی که نیاز به یادگیری دارند به درستی یاد بگیرند.

طراحان برای زمینه سازی توطئه اخیر، چند سال پیش بحث حجاب را مطرح کردند و آن را به مناظره بین جناح های سیاسی تبدیل کردند، به گونه ای که حتی برخی از کارشناسان حوزه و دانشگاه بدون اطلاع از تاریخچه پشت آن به صحنه آمدند. و با نظرات آنها بازار این بحث را داغ کرد.

در عین حال هشدار دادیم که طرح موضوعی به نام حجاب اجباری دام است و نباید در این دام بیفتیم. البته کسانی که نظر خود را اعلام کردند از نقشه دشمن آگاه نبودند، اما اکنون مشخص شد که برخورد آنها با این موضوع نقشه طراحان این توطئه بوده است. این درس مهمی است که باید برای آینده از آن استفاده کرد.

درس دیگر این است که مردم باید همیشه نسبت به واقعیت هایی که در کشور رخ می دهد آگاه باشند. این آگاهی می تواند اعتماد مردم به مسئولان را تضمین کند و توطئه ها را خنثی کند. اکنون دشمن از شبهاتی که در افکار عمومی ایجاد کرده برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند. با تقویت اعتماد مردم به مسئولان می توان این تردیدها را برطرف کرد.

  جلسه شورای فرهنگ عمومی استان یزد

دشمن با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارد و همه ما باید به وظیفه خود در حفظ این نظام عمل کنیم. وظیفه اصلی این است که به تعهدات خود برای حفاظت از این سیستم عمل کنیم. وظیفه اصلی تامین حمایت جمعی از نظام است که با حل مشکلات مردم و تامین حقوق آنها قابل انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید