روزنامه خبر: ماجرای آلودگی هوا از بحران گذشته و منجر به فاجعه می شود/ مسئولان فقط تعطیل می شوند و ابراز پشیمانی می کنند

روزنامه خبر: ماجرای آلودگی هوا از بحران گذشته و منجر به فاجعه می شود/ مسئولان فقط تعطیل می شوند و ابراز پشیمانی می کنند

روزنامه خبر: ماجرای آلودگی هوا از بحران گذشته و منجر به فاجعه می شود/ مسئولان فقط تعطیل می شوند و ابراز پشیمانی می کنند
مسئولان این حوزه مرتباً نگرانی خود را ابراز می‌کنند، یکی می‌گوید تنها 38 درصد بنزین موجود استاندارد است، دیگری می‌گوید چاره‌ای جز سوزاندن نفت کوره برای تامین برق مردم کشور نیست و یکی می‌گوید نه خیر. خانه را ترک کنید و مدارس تعطیل شد و رئیس سازمان بوم گردی می گوید وضعیت فعلی حرمت مردم را رعایت نمی کند!

وستنیک اطلاعات نوشت: ماجرای افزایش آلودگی هوا در حال تبدیل شدن به یک بحران است. این به یک بحران تبدیل شد، اما منجر به فاجعه شد. مسئولین تقریباً کاری جز ابراز پشیمانی و تعطیلی مدارس انجام نمی دهند.

تهران، اصفهان، اراک، قزوین، کرج، مشهد، تبریز، یزد، کرمان و تمامی مراکز پرجمعیت کشور زیر چتر گازهای کشنده است و هر سال روزهای بیشتری از سال هوا فاجعه بار می شود و مردم سم تنفس می کنند. به جای اکسیژن فقط خدا می داند در سال های آینده چه اتفاقی برای کودکان و نوجوانان خواهد افتاد.

شاید در هر کشور دیگری با این همه جمعیت روزگار به این شکل باشد، خودروهای بنزینی و دیزلی ممنوع می شد و فقط برقی می شد، اما اینجا دو شرکت بزرگ بازنده دولتی با کیفیت پایین و بی کفایتی همچنان مشغول رقابت برای ساخت سلاح هستند. جنگ به جای ماشین و به قیمت گزاف به مردم بفروش و هیچ کس حرفی نزند. انگار هیچکس خونه نیست

مسئولان این حوزه مرتباً نگرانی خود را ابراز می‌کنند، یکی می‌گوید تنها 38 درصد بنزین موجود استاندارد است، دیگری می‌گوید چاره‌ای جز سوزاندن نفت کوره برای تامین برق مردم کشور نیست و یکی می‌گوید نه خیر. خانه را ترک کنید و مدارس تعطیل شد و رئیس سازمان بوم گردی می گوید وضعیت فعلی حرمت مردم را رعایت نمی کند!

  راموس امیدوار است در جام جهانی حاضر شود

همه شواهد نشان می دهد که دولت برای بازگرداندن هوای پاک به مردم هیچ برنامه مشخص، تعریف شده و زمان بندی شده ای ندارد و مردم را زیر گنبد کبود زهر و غبار رها کرده و دلشان را بر کرم باد و کرم باد بسته است. باران….

دیدگاهتان را بنویسید