روزنامه شهرداری: پارک ها را مردانه و زنانه نکرده ایم، امکان بازی زنان با فرزندان خود را فراهم کرده ایم.

روزنامه شهرداری: پارک ها را مردانه و زنانه نکرده ایم، امکان بازی زنان با فرزندان خود را فراهم کرده ایم.

روز جدید شهرداری تهران از سال گذشته بر اساس برنامه‌ای برای ایجاد محیطی راحت، مناسب و امن برای بانوان به‌ویژه مادران و کودکان، در هر محله بخشی از پارک محله را مناسب‌سازی کرده است.

مادرانی مانند اتاق مادر و کودک در مکان های عمومی مانند مترو می توانند از کودکان و نوزادان خود مراقبت کنند و با خیال راحت تری با کودک خود بازی کنند.

در همین راستا در اواخر دی ماه 1400 در منطقه 10 تهران احداث بوستان های ویژه مادر و کودک آغاز شد و در 25 اسفند 27 بوستان مادر و کودک به بهره برداری رسید. تا پایان امسال 325 پارک محلی به پارک مادر و کودک تبدیل می شود. شهرداری برای افزایش تعداد پارک های بانوان به ساخت دو پارک جدید بانوان ادامه می دهد. در حال حاضر تهران دارای 7 بوستان بانوان با 2 بوستان جدید است و تا پایان سال 1401 تعداد 9 بوستان که فقط بانوان می توانند در آن حضور داشته باشند ایجاد می شود.

  لزوم راه اندازی گروه های جهادی تخصصی در ادارات مازندران

دیدگاهتان را بنویسید