روسیه برای افزایش تولید در پارس جنوبی حضور دارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با تشکر از گزارش؛ خجستمهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست با خبرنگاران از عسلویه گفت: با عزم دولت سیزدهم برای حفظ و افزایش تولید از میدان مشترک گازی پارس جنوبی، عملیات اسیدی شدن حدود 400 حلقه چاه آغاز شده و این شرکت آغاز شده است. در حال حاضر در حال حفاری چاه های جدید 60 است. البته در حوزه نفتی این میدان نیز دولت سیزدهم برنامه ریزی دقیقی داشت و میدان نفتی پارس جنوبی که سال ها بدون برنامه مشخص باقی مانده بود و سوء نیت شرکت های خارجی و تحریم نیز دلیل آن بود که قراردادی که در پایان سال گذشته با یک شرکت خارجی منعقد شد، در دستور توسعه قرار گرفت.

خجسته مهر افزود: اما مهمتر از موارد ذکر شده بحث افزایش فشار در این حوزه است. در واقع پس از سوء نیت شرکت های خارجی پس از اجرای برجام، شرکت ملی نفت ایران اکنون قصد دارد این فرصت را در اختیار گازپروم قرار دهد. شرکت نفت ایران می خواهد ساخت ایستگاه های تقویت فشار را برای حفظ و افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به روس ها واگذار کند که ساخت این ایستگاه ها می تواند به تولد مجدد فازهای پارس جنوبی و حداکثر تولید از این میدان منجر شود. .

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: اساساً در علم مهندسی مخازن به دلیل فرآیند تولید همزمان با تولید روزانه که سال هاست انجام می شود، به طور طبیعی میدان دچار افت فشار می شود که منجر به افت می شود. در تولید، و یکی از راه های مقابله با این روش، حفظ ظرفیت تولید با استفاده از روش های مناسب جهت گیری است، یکی از راه های حفظ فشار مورد نیاز برای حداکثر تولید چاه، نصب ایستگاه های تقویت فشار بر روی سکو یا در ساحل است که یکی از این روش ها محسوب می شود. از پیچیده ترین پروژه های جهان امروز که مطالعات مفهومی آن در پارس جنوبی در حال انجام است و در حال انجام مطالعات اولیه برای اجرای این طرح هستیم.

  بریکس با ظرفیت زیاد نوید جهت گیری موثر برای توسعه جهانی / صلح / ایران شریک قابل اعتمادی برای ارتباط با مشکلات انرژی است

اگرچه اگر این تفاهم منجر به انعقاد قرارداد نشود، برنامه اسیدی کردن و حفر چاه های میانی جدید در پارس جنوبی برای جلوگیری از کاهش تولید در شرکت ملی نفت ایران پیگیری می شود، اما با توجه به تعمیق روابط ایران و روسیه. و مذاکرات جدی با شرکت های معتبر بین المللی روسیه پیش بینی می شود در آینده نزدیک شاهد به کارگیری این فناوری در پارس جنوبی و افزایش فشارها باشیم.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید