رکورد مصرف برق در کشور شکسته شد

رکورد مصرف برق در کشور شکسته شد

روز جدید مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق ضمن تشریح میزان مصرف برق در کشور و تهران گفت: روز گذشته رکورد مصرف برق در کشور شکسته شد و به 67 هزار و 318 مگاوات رسید. این رقم از رکورد سال گذشته فراتر رفت. را

سخنگوی صنعت برق گفت: روز گذشته در تهران بزرگ نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف برق حدود 200 تا 300 مگاوات بیشتر از الگوی تعیین شده بود که بیش از میزان پیش بینی و تهیه شده است.

مصطفی رجبی مشهدی در تشریح میزان مصرف برق در کشور و تهران گفت: روز گذشته رکورد مصرف برق در کشور شکسته شد و به 67 هزار و 318 مگاوات رسید. این رقم از رکورد سال گذشته فراتر رفت. را

وی افزود: مصرف برق روز گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از سه هزار مگاوات افزایش یافت.

سخنگوی صنعت برق گفت: دیروز مجموع مصرف برق در استان های تهران، البرز و قم به بیش از یازده هزار مگاوات و در تهران بزرگ حدود 200 تا 300 مگاوات بیشتر از الگوی مصرفی تعیین شده برق بوده است. مدت مشابه سال گذشته بیش از حد انتظار و آماده شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از هموطنان خواست در ساعات اوج مصرف که از ساعت 12 الی 18 و از ساعت 19 الی 23 است، مصرف برق را مدیریت کرده و در تامین برق پایدار در سراسر کشور کمک کنند. کشور.

  انتخابات کمیته ملی المپیک؛ پایان روز چهارم ثبت نام بدون داوطلب

دیدگاهتان را بنویسید