زاکانی درباره طرح اخذ عوارض از قبور: موضوع مربوط به مقبره های خانوادگی است

زاکانی درباره طرح اخذ عوارض از قبور: موضوع مربوط به مقبره های خانوادگی است
علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره طرح اخذ عوارض از قبور گفت: موضوع مربوط به مقبره های خانوادگی است. در طول تاریخ مرسوم بوده است که برای ارائه خدمات به مجموعه قبرها پول دریافت می کنند و این موضوع به قبور عمومی مربوط نمی شود. در عناوین وزارت کشور چنین چیزی وجود ندارد.

و افزود: مدیران بهش زهرا در پیش نویس قوانین اشتباه نوشتند که من هم اطلاعی نداشتم. وقتی به من اطلاع دادند، گفتم آن را بردارید چون خلاف قوانین و قانون است. داستانی وجود ندارد.

  امیرعبدالیان: به توافق خیلی نزدیک هستیم/ هنوز در وین با برخی مسائل حل نشده روبرو هستیم

دیدگاهتان را بنویسید