زاکانی هم مثل احمدی نژاد عصبانی شد و خانه نشین شد؟

زاکانی هم مثل احمدی نژاد عصبانی شد و خانه نشین شد؟

زاکانی اگرچه به همراه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران برای بازدید از روزنامه همشهری دعوت شده بود، اما در این مراسم شرکت نکرد.

از سوی دیگر، برنامه «پذیرایی رسمی» که بازدید شهردار از یکی از 22 بند است نیز به دلیل غیبت زاکانی لغو شده است.

شایعات و گمانه زنی ها از این جهت است که برخی می گویند: «زاکانی استعفای خود را تقدیم مهدی چمران و پرویز سروری کرده است. «او به دلیل فشار نهاد نظارتی، تناقضاتش در کمیسیون بر اساس ماده. 5 با شورای عالی شهرسازی و معماری، نارضایتی مسئولان شهرداری و حتی فشار برای آزادی دو معاونش.

برخی بر این باورند که زاقانی به دلایلی بود که به اندازه احمدی نژاد عصبانی شد. از سوی دیگر شورای شهر تهران نیز با این حواشی فاصله چندانی ندارد و بر اساس خبر دیگری، سه تن از اعضای شورای شهر تهران برای ارائه توضیحاتی در خصوص کار خود و شایعه دستگیری قریب الوقوع یکی از آنها به سراغ ناظران رفته اند. قدرت به دست می آید.

  جهش آموزشی؛ آره یا نه؟

دیدگاهتان را بنویسید