زمانی که آمریکا تصمیم درستی بگیرد، ایران اقدامات هسته ای را از سر خواهد گرفت

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به رفتار مسئولانه و صبر راهبردی و مقاومت حداکثری ایران برای حفظ توافق هسته ای گفت: زمانی که آمریکا تصمیم درستی بگیرد، از سوی دیگر ایران اقدامات متقابل خود را متوقف کرده و اقدامات هسته ای را به طور کامل اجرا خواهد کرد. طبق توافقنامه 2015 از سر گرفته خواهد شد.

  امارات در خدمت رژیم صهیونیستی/ نقاب های جعلی از چهره حاکمان عرب برداشته شد

دیدگاهتان را بنویسید