زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اعلام شد؟

زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اعلام شد؟

سید محسن نظام خیرآبادی با بیان اینکه با تصویب هیأت وزیران در جلسه بعد از ظهر یکشنبه دولت، میزان و شرایط پرداخت پاداش پایان سال 1401 (بایرام) به کارکنان کشوری و مستمری بگیران مشخص شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال 1401 (بایرام) به کارمندان کشوری و مستمری بگیران تعیین شد. افزود: در این راستا تعطیلی مستمری بگیران و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی یک میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شد و با توجه به متمرکز بودن سیستم پرداخت حقوق، زمان نهایی پرداخت عیدی هنوز است. مشخص می شود و امیدواریم سازمان در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کند. این عید را واریز کنید

وی تصریح کرد: همچنین مشمولان مستمری بگیر تامین اجتماعی که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه مشمول کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه فرزند می شوند، علاوه بر عیدی مصوب برای حمایت از خانواده، مرجع پرداخت عیدی مبالغی را پرداخت خواهد کرد. مبلغ ثابت 5 میلیون ریال (500 هزار تومان) برای همسر و مبلغ ثابت 2 میلیون ریال (200 هزار تومان) برای هر فرزند تحت تکفل واریز می شود.

بر اساس این خبر، دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران به استخدام کارکنان خود (اعم از رسمی، دائم، قراردادی، خرید خدمات، قراردادی و موقت) و اعضای کادر آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی. ارشد و محققین و قضات شاغل تمام وقت (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) مبلغ قطعی 18 میلیون ریال به نسبت مدت کار تمام وقت سال 1401 در پایان سال. عیدی) پاداش بهمن ماه امسال از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی.

  بازگشت سلطان استقلالی به باشگاه

پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به کارکنان قراردادی، موقت و خریدار خدمت به تناسب خدمات تمام وقت آنان در سال 1401 خواهد بود و در هر حال میزان عیدی این افراد نباید کمتر از 50 درصد باشد. گفت رقم.

همچنین میزان پرداخت حق بیمه پایان سال (تعطیلات) مستمری بگیران، مستمری بگیران، مزایای از کارافتادگی، مزایای وراث مستخدمین متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی، همچنین ایثارگران و جانبازان از کارافتاده همچنین حسب مورد مبلغ قطعی 18 میلیون ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می باشد.

عیدی مستمری بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق عائله مندی، فرزندان و بیمه سلامت آنها در سال 1401 از این صندوق پرداخت شده است و سایر موارد غیر مشمول صندوق های مذکور از وام گرفته تا مقام اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی مربوطه.

لازم به ذکر است که کار نیمه وقت بانوان از نظر این تصویب نامه تمام وقت تلقی می شود و معلمان واجد شرایط تدریس نیز از نظر ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان عیدی یا روسای مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا بازرسان قانونی شرکت ها نیز موظفند نظارت لازم را در این زمینه اعمال و تخلفات را گزارش کنند.

برای مشمولان این تصویب نامه که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه فرزند می شوند، علاوه بر عیدی موضوع مصوبه، به منظور حمایت از خانواده، مبالغ زیر توسط سازمان پرداخت عیدی به شرح زیر است:

  تمایل بورس کالا به میزبانی کلیه محصولات زنجیره فولادی / راهکارهای بورس برای جلوگیری از فعالیت های سفته بازی

– زوجه مبلغ قطعی 5 میلیون ریال

مبلغ ثابت دو میلیون ریال برای هر فرزند تحت تکفل

دیدگاهتان را بنویسید