زیرساخت های دوره های آموزشی ارزیاب نظام ارزشیابی معلمان فراهم شد

زیرساخت های دوره های آموزشی ارزیاب نظام ارزشیابی معلمان فراهم شد

محسن میری رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی گفت: این مرکز با برنامه ریزی های انجام شده توانسته زیرساخت های لازم را برای برگزاری دوره های آموزشی ارزیاب نظام ارزشیابی معلمان فراهم کند.

میری تصریح کرد: به محض تهیه نظام رتبه بندی در وزارت آموزش و پرورش، آماده سازی نظام رتبه بندی و آموزش ارزیابان آغاز می شود.

لازم به ذکر است اجرای طرح ارزشیابی معلمان که یکی از موضوعات مهم ارتقای صلاحیت حرفه ای معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی کشور است، موجب ارتقای کیفیت آموزش و پرورش نیز می شود. به عنوان میزان رضایت معلمان نسبت به سایر کارکنان دستگاه های اجرایی و نهادهای مدیریتی.

  با تمام شدن منابع آب کشور را به بحران رسانده ایم

دیدگاهتان را بنویسید