سابقه ادامه این تحصیل چگونه است؟

سابقه ادامه این تحصیل چگونه است؟

سید مهدی رحمتی سرمربی سابق پدیده مشهد این روزها از فرصت ایجاد شده پس از جدایی از این تیم نهایت استفاده را می کند و به دنبال تحصیل در دانشگاه است.

شنیده ها حاکی از آن است که سیدمهدی رحمتی مانند دوران بازی به طور جدی در حال پیگیری تحصیل در مقطع کارشناسی است و قصد دارد در آینده ادامه تحصیل دهد.

  اطلاع رسانی، شفافیت و ارتباط با مردم وظیفه اصلی وزارت مردم است

دیدگاهتان را بنویسید