سارق بزرگراه نیایش به اعدام محکوم شد

سارق بزرگراه نیایش به اعدام محکوم شد

روز جدید رئیس قاضی استان تهران با اشاره به رای دادگاه در پرونده آتش سوزی درمانگاه سینا عطار تهران گفت: در راستای اجرای دستور رسیدگی به انفعال مسئولان و کارکنان، رای بدوی دادگاه در رابطه با 31 شخص حقیقی و حقوقی و این تعریف در آن اعلام شده است.

رئیس قاضی استان تهران از حکم اعدام سارق مسلح بزرگراه نیایش خبر داد.

الکاسیمر، قاضی عالی استان تهران نیز در جلسه شورای عالی قضایی، گزارشی از روند رسیدگی به پرونده برخی از سارقان خشن و متجاوزین به حقوق عامه ارائه کرد و گفت: پس از محاکمه سارق بزرگراه نیایش، قرار شد. حکم اعدام برای آن شخص صادر کرد

وی با بیان اینکه سیر مراحل قانونی برای اینگونه مجرمان “فوق العاده، قاطع و بی امان” است، گفت: پرونده سه سارق خشن دیگر که به اتهام “محاربه” دست به سرقت های متعدد زده اند، هم اکنون در دادسرای شهریار در جریان است. پرونده این سارقان پس از ارجاع به دادگاه انقلاب، بدون ترتیب رسیدگی می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور رای دادگاه در پرونده آتش سوزی درمانگاه سینا اطهر تهران گفت: در اجرای دستور رسیدگی به انفعال مسئولان و کارکنان، حکم بدوی دادگاه در خصوص 31 صادر شد. اشخاص حقیقی و حقوقی همانطور که تعریف فعلی در مرحله تولید است گزارش شده است.

  سیاست ایران برای توسعه روابط با همسایگان ادامه خواهد یافت

دیدگاهتان را بنویسید