ساپینتو دوباره یک روز جدید ممنوع شد

ساپینتو دوباره یک روز جدید ممنوع شد

در رای کمیته انضباطی به شرح زیر است:

جلسه ای بین تیم های فوتبال مس کرمان و استقلال تهران برگزار شد و کمیته انضباطی رای خود را در خصوص تخلفات این جلسه به شرح زیر صادر کرد.

*رضا یوسفی مربی تیم مس کرمان به دلیل تخلف با مسئول بازی غیررسمی یک جلسه تا پایان فصل محروم و مبلغ 500 میلیون ریال پرداخت کرد. جریمه شد. این را می توان از نظر جریمه بررسی کرد.

*ولی میرزایی مربی تیم مس کرمان به دلیل رفتار غیرورزشی تا پایان فصل یک جلسه محروم و به پرداخت 260 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این را می توان از نظر جریمه بررسی کرد.

* عمار پاکزاد سرمربی تیم مس کرمان به دلیل رفتار نادرست با مسئولان رسمی و غیر رسمی، رفتار غیرورزشی و ایجاد درگیری به مدت سه جلسه از همراهی تیمش محروم شد که یک جلسه آن تا پایان فصل به تعویق خواهد افتاد. . وی همچنین به پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این یک درخواست تجدید نظر است.

8 باشگاه مس کرمان به دلیل بد رفتاری تیم و مسئولیت مشترک در قبال رفتار عوامل تیم باید 2 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه نقدی بپردازد. این اطلاعیه قابل بررسی است.

* باشگاه استقلال به دلیل مسئولیت مشترک در قبال رفتار عوامل این تیم باید دو میلیارد ریال جریمه بپردازد. این تصمیم در رابطه با جریمه قابل اعتراض است.

*ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال با دو جلسه محرومیت (یک جلسه تا پایان فصل) و پرداخت 2 جلسه به یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. این تصمیم در رابطه با جریمه قابل اعتراض است.

  ستاره پرسپولیس هدف خود را تغییر می دهد؟

بهزاد گلم پور مربی تیم استقلال به دلیل تخلفات رسمی و غیرورزشی به یک جلسه محرومیت از همراهی با تیمش و به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

دیدگاهتان را بنویسید